Asking about locations

Asking about locations

Запитання про місцезнаходження
Це відео навчить Вас розуміти і говорити англійською мовою про местоназначеніях. Не важливо на якому рівні ваш Англійська мова, головне повторювати кожне слово / фразу за носієм мови так, як ви чуєте. Повторюйте і копіюйте голос та інтонацію зупиняючи (ставлячи на паузу) відео, адже саме ця практика доведе вашу вимову до досконалості. Плюс до всього, заучування фраз і слів в живому форматі значно збагатить ваш словниковий запас.

Asking about locations

Hi, everyone. It’s Adam again, your Drama Coach. Let’s practice

this conversation. In this scene, you’re at an office store—a customer and an

employee.

Customer, you need some information. When you talk, use gestures like “over there” or “over here.” Clerk, be helpful and polite. And remember, let your voice

show your emotion. OK, let’s give it a try.

A: Excuse me.

B: Yes?

A: I need an office chair.

B: The office chairs are over there. Next to the wall.

A: Thanks. And I need a lamp.

B: Lamps? Over here next to the window.

A: Great. Thanks.

B: No problem.

TIPS:

– Use gestures.

– Clerk, be polite and helpful.

Запитання про місцезнаходження

Привіт всім. Це знову Адам, твій тренер з драматизму. Давайте практикувати

цієї розмови. У цій сцені ви знаходитесь в офісному магазині - клієнтові та

працівника.

Клієнт, вам потрібна деяка інформація. Коли ви розмовляєте, використовуйте жести, як “там” або “сюди”. Клерк, будьте корисні і ввічливі. І пам'ятайте, нехай ваш голос

покажіть свою емоцію. Добре, давайте спробуємо.

В: Вибачте.

B: Так?

A: Мені потрібен офісний стілець.

Б: Офісні стільці там. Поруч зі стіною.

Відповідь: Дякуємо. А мені потрібна лампа.

B: Лампи? Тут біля вікна.

Великий. Дякую.

B: Немає проблем.

ПОРАДИ:

- Використовуйте жести.

- Клерк, будьте ввічливі та корисні.