Біологія

Всеукраїнська школа онлайн

6 кл.

6 клас. Географія. Охорона вод суходолу. Якість питної води
×

6 клас. Біологія. Хвощі, плауни - всеукраїнська школа онлайн

6 клас. Біологія. Покритонасінні (Квіткові)
×

6 клас. Біологія. Покритонасінні (Квіткові)

6 клас Біологія Різноманітність покритонасінних Дводольні Частина 1
×

6 клас Біологія Різноманітність покритонасінних Дводольні Частина 1

6 клас  Біологія  Різноманітність покритонасінних  Однодольні рослини
6 клас Біологія Різноманітність покритонасінних Однодольні рослини
×

6 клас Біологія Різноманітність покритонасінних Однодольні рослини

6 клас Біологія Рослинні угруповання. Ирина Бутакова
×

6 клас Біологія Рослинні угруповання. Ирина Бутакова

6 клас Біологія Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Ірина Бутакова
×

6 клас Біологія Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Ірина Бутакова

7 кл.

7 клас Біологія Органи чуття, їхнє значення
×

7 клас Біологія Органи чуття, їхнє значення

7 клас Біологія Розмноження тварин
×

7 клас Біологія Розмноження тварин

7 клас Біологія Розвиток тварин
×

7 клас Біологія Розвиток тварин

7 клас  Біологія  Форми поведінки тварин  Урок 2
7 клас Біологія Форми поведінки тварин Урок 2
×

7 клас Біологія Форми поведінки тварин Урок 2

7 клас Біологія Способи орієнтування тварин Хомінг Міграції тварин. Софія Павловська
×

7 клас Біологія Способи орієнтування тварин Хомінг Міграції тварин. Софія Павловська

8 кл.

8 клас Біологія Сенсорні системи смаку, нюху
×

8 клас Біологія Сенсорні системи смаку, нюху

8 клас Біологія Гомеостаз. Петро Чорноморець
×

8 клас Біологія Гомеостаз. Петро Чорноморець

8 клас Біологія Щастя та життєвий баланс
×

8 клас Біологія Щастя та життєвий баланс

9 кл.

9 клас Біологія Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя
×

9 клас Біологія Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя

9 клас Біологія Біотичні, абіотичні та антропічні антропогенні, техногенні фактори. Олена Соляник
×

9 клас Біологія Біотичні, абіотичні та антропічні антропогенні, техногенні фактори. Олена Соляник

10 кл.

8 клас Біологія Сенсорні системи смаку, нюху
×

8 клас Біологія Сенсорні системи смаку, нюху

10 клас Біологія Трансплантація тканин та органів у людини Пр. біологічної етики. Олена Соляник
×

10 клас Біологія Трансплантація тканин та органів у людини Пр. біологічної етики. Олена Соляник

Як особлива наука біологія виділилася з природних наук в XIX столітті, коли вчені виявили, що всі живі організми володіють деякими загальними властивостями і ознаками, у сукупності характерними для неживої природи. Термін «біологія» був введений незалежно кількома авторами: Фрідріхом Бурдаха в 1800 році, Готфрідом Рейнхольдом Тревіранус в 1802 році і Жаном Батистом Ламарком в 1802 році
Біологія, в найширшому, але маловживаних сенсі слова - це наука про все, що існує, живе. У більш вузькому сенсі це вчення про живих істот, т. е. Тварин і рослинах, вчення про їх організації та життєдіяльності; таке вживання слова біологія буденному просто. У ще більш вузькому сенсі Б. називається вчення про життя окремих організмів в послідовні стадії їх розвитку, так само як і вчення про різноманітні співвідношеннях, що існують між організмом і навколишнім середовищем. Б. називається також іноді та частина фізіології, яка зазвичай носить назву загальної фізіології. За старих часів під ім'ям Б. розуміли ще вчення про нормальне існування людини в фізичному відношенні і іноді і натурфілософію взагалі. Таким чином, застосування найменування "біологія" є досить різноманітним і в значній мірі вагається. Що стосується до поділу Б., то, зрозуміло, воно залежить від того, в якому сенсі вживають сама назва. Як вчення про світ організмів взагалі Б. природно розпадається на вчення про тварин, або зоологію, і на вчення про рослини, або ботаніку.

7 клас


8 клас

Тести і домашні завдання з біології - 8 клас

Биология

клас  клас  клас  клас   11 клас