Розділи біології

Тести, завдання і уроки - Біологія, 7 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника біології та класним програмами

Біологія - це наука про життя, про живі організми. Вона вивчає різні форми життя, їх будова і різноманітність, а також закони природи.

Назва біологія прийшло з грецької мови. Грецьке βίος, bios означає «життя»; λόγος, logos - «наука». Це наука про всіх живих організмах, що вивчає те, як вони ростуть, харчуються, рухаються, а також розмножуються і розвиваються.

 

Виділяють кілька розділів біології.

 

Зоологія - наука про тварин

Мікробіологія - наука про мікроорганізми

Еволюція - наука про зміну живих істот протягом тривалого періоду часу.

Ботаніка - наука про рослини

Екологія - наука про взаємодію організмів та середовища.

Генетика - наука про спадковість і мінливість.

Існують і інші розділи біології.

Біологія тісно пов'язана з фізикою, хімією, медициною, сільським господарством, лісівництва та іншими галузями науки, об'єднуючи які, отримують такі галузі науки, як біофізика, біохімія, біогеографія, біоінженерія і навіть космічна біологія.

Тести і домашні завдання з біології- 7 клас