«Древо» географічних наук

Тести, завдання і уроки - географія, 7 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника географії та класним програмами  

Сучасна географія - це складна розгалужена система, яка об'єднує різноманітні знання про природу і населення. Систему географічних наук можна показати за допомогою «дерева» наук.


Фізична географія вивчає всі географічні об'єкти і явища, створені природою. Громадська географія - населення і об'єкти, створені діяльністю людини.

Одна з найважливіших завдань сучасної географічної науки в цілому - дослідження різноманітного взаємодії природи і суспільства для вирішення поставлених перед людством світових проблем. До цих проблем відносяться: проблема забезпечення населення продовольством;
проблема забезпечення природними ресурсами (особливо паливом і водою);
проблема потепління клімату;
проблема забруднення навколишнього середовища і т. д.
Одна з найважливіших завдань - дослідження Світового океану і космосу.

Картографія - наука про географічних картах. Тісно пов'язана з географією споріднена їй наука геологія.

Географи сьогодні - це фахівці багатьох професій:

гідролог
досліджує води суші

гляциолог
вивчає льоди планети

геоморфолог
досліджує нерівності

біогеограф
вивчає тваринний і рослинний світ планети

геоеколог
пророкує наслідки впливу людини на природу

У систему географічних наук входять і дисципліни практичного характеру, наприклад медична та військова географія.  

Медична географія - наука про вплив природних і господарських умов територій на здоров'я людей. Основна мета - сприяти поліпшенню життєвого середовища людини, попереджати ситуації, які можуть призвести до погіршення здоров'я населення.

 

Військова географія - наука і дисципліна, що вивчає військові аспекти географії та можливість їх застосування у військовій справі.

Тести і домашні завдання з географії - 7 клас