Вибір вираження

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Відзнач вираз, значення якого дорівнює 17

16−3−2
16−(3−2)
16+(3−2)


2 клас