Вираз

Тести, завдання і уроки - Математика, 3 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника математики та класним програмамиУмова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Виконай завдання.Вибери вірне вираз.
  В одному шматку m м тканини, а в другому шматку - в 11 раз (-а) більше. Скільки метрів тканини в другому шматку?

m : 11
m − 11
m + 11
m ⋅ 11