Належність точок фігурі

Умова завдання:

X

Використовуючи малюнок, визнач розташування точки A відносно кривої


Відповідь: точка A на кривій

1 класс