Порівняй вирази

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

(Порівняй вирази, використовуючи знаки>; <; =.)  

78 − 20 16 + 20


2 клас