Порівняння двох різниць

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Порівняй вирази.   Постав знак>, <або =.
 

14 − 6 11 − 8.


2 клас