Текстова завдання (пиріжки)

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Мама спекла 15 пиріжків з картоплею і 8 пиріжків з горохом.
  Визнач, на скільки менше пиріжків з горохом спекла мама.  

на пиріжків з горохом менше.


2 клас