Дбайливе ставлення до природи

Тести, завдання і уроки - Природознавство, 2 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника математики та класним програмами

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Виріши завданн:

Розглянь малюнки. На якому з них зображено байдуже ставлення людини до природи? (Відповідь вкажи цифрою)  
Вправи і домашні завдання по Природознавству для другого класу