Найбільше бактерій

  • Тести, завдання і уроки - Природознавство, 6 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника математики та класним програмами


Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Доповни речення.  

Найбільше бактерій на шкірі рук -  

невірно
вірноПриродознавство 5 клас Ярошенко 2018 ст. 67

Повторюваність і взаємозв’язок явищ. Явищам властива повторюваність. День чергується з ніччю. Щороку повторюються пори року, після літа настає саме осінь, а не якась інша пора року (мал. 40). У природі біологічні, фізичні та хімічні явища тісно пов’язані між собою. Вам відомо, що без хімічних явищ не відбуваються біологічні. Адже з речовин, якими живляться рослини і тварини, у їх тілах утворюються нові речовини, властиві їх організмам. Утворення в зелених рослинах орга нічних речовин з неорганічних поєднує хімічне (поява нової речовини), біологічне (рослина росте) і фізичне (світлове) явища. Ми не помилимося, якщо скажемо, що фізичні явища пов’язані з хімічними. Зв’язок фізичних і хімічних явищ взаємний. Приклади зв’язку фізичних і хімічних явищ • Молекули постійно рухаються. • Щоб відбулося хімічне явище, речовини часто нагрівають, освітлюють, подрібнюють, стискують, розчиняють. • Вибухи речовин супроводжуються зву ковим явищем, а горіння — світловим і тепловим.

Вправи і домашні завдання по Природознавству для шостого класу