Нежива природа

Тести, завдання і уроки - Природознавство, 1 клас. Самостійне вивчення шкільних програм онлайн. Домашні завдання до підручника математики та класним програмами

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Виріши завданн:

На якій картинці зображено нежива природа?