Біологія 8 клас

Біологія 8 клас
Біологія, в найширшому, але маловживаних сенсі слова - це наука про все, що існує, живе. У більш вузькому сенсі це вчення про живих істот, т. Е. Тварин і рослинах, вчення про їх організації та життєдіяльності; таке вживання слова біологія буденному просто. У ще більш вузькому сенсі Б. називається вчення про життя окремих організмів в послідовні стадії їх розвитку, так само як і вчення про різноманітні співвідношеннях, що існують між організмом і навколишнім середовищем. Б. називається також іноді та частина фізіології, яка зазвичай носить назву загальної фізіології. За старих часів під ім'ям Б. розуміли ще вчення про нормальне існування людини в фізичному відношенні і іноді і натурфілософію взагалі. Таким чином, застосування найменування "біологія" є досить різноманітним і в значній мірі вагається. Що стосується до поділу Б., то, зрозуміло, воно залежить від того, в якому сенсі вживають сама назва. Як вчення про світ організмів взагалі Б. природно розпадається на вчення про тварин, або зоологію, і на вчення про рослини, або ботаніку. Позитивна школа, слідуючи своєму вчителеві Огюста Конту, ділить біологію на статичну і динамічну (біостатіка і біодинаміка). Біологія статична розпадається на анатомію, або біотомію, і біотаксію. Анатомія вивчає організацію живих істот, біотаксія - закони розподілу їх по природним групам, т. Е. Класифікацію. Динамічна біологія, або біономія, укладає в собі фізіологію; вона розпадається в свою чергу на чотири відділи. Такий поділ має свої зручності і свої незручності.
Предмет біології - все прояви життя: будова і функції живих істот і їх природних спільнот, поширення, походження і розвиток, зв'язки один з одним і неживою природою
Підручник Біологія 8 клас Міщук 2016 (Укр.)

Як особлива наука біологія виділилася з природних наук в XIX столітті, коли вчені виявили, що всі живі організми володіють деякими загальними властивостями і ознаками, у сукупності характерними для неживої природи. Термін «біологія» був введений незалежно кількома авторами: Фрідріхом Бурдаха в 1800 році, Готфрідом Рейнхольдом Тревіранус в 1802 році і Жаном Батистом Ламарком в 1802 році

Автори: Н. Й. Міщук, Г. Я. Жірська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна
Видавництво: Підручники і посібники, Тернопіль
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 280 (нова програма)

Биология 8 класс Мищук 2016 (Рус.)
Автори: Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256

Підручник Биология 8 класс Матяш 2016
Автори: Автори: Матяш Н.Ю.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 284 (нова програма)

Підручник Биология 8 класс Матяш 2016 (Рус.)
Автори: Автори: Автори: Матяш Н.Ю.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 284 (нова програма)

Підручник Біологія 8 клас Задорожний 2016 (Укр.)
Автори: Задорожний К.М.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 240 (нова програма)

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Знайди правильну відповідь:

Розглянь малюнок і дай відповідь на питання.

   

Яка тканина зображена на малюнку?


mushrooms.jpg
 1. Загальна характеристика грибів, їх роль у природі та житті людини
biology001.jpg man.jpg

Організм людини як єдине ціле

 1. Науки про людину
 2. Систематичне положення людини
 3. Подібність будови систем органів у ссавців тварин і людини
 4. Відмінність людини від мавп
 5. Відмінні ознаки людини
 6. Вибери ознака людини, як представника Типу Хордові
 7. Подібність мавп і людини
 8. Вибери ознака людини
 9. Яка ознака класу Ссавці властивий людині?
 10. Вибери ознака людини, як представника загону Приматів
 11. Систематичне положення людини і людиноподібних мавп
 12. Подібність мавп і людини 2
 13. Відмінності людини від людиноподібних мавп
 14. До якої систематичної групи відносять вид Людина розумна?
 15. Подібність людини і людиноподібних мавп
 16. Сходство строения систем органов у человека и медузы
 17. Подібність будови органів у людини і головоногих

Ткани человека

 1. Принципи будови організму
 2. Тканини людини
 3. Групи тканин
man23.png
Аристотель вважав головним параметром для будь-якого моменту руху відстань до кінцевої точки, а не відстань від початкової точки руху. Завдяки теорії імпетуса увагу дослідницької думки поступово переносилося на відстань рухомого тіла від початку руху: тіло, падаюче під дією імпетуса, накопичує його все більше і більше в міру того, як воно віддаляється від вихідного пункту. На цьому шляху складалися передумови для переходу від поняття імпетуса до поняття інерції. Все це поступово готувало виникнення динаміки Галілея.