Географія 8 клас

Географія 8 клас
Географія (грец. Γεωγραφία - землеописание, від γῆ - земля і γράφω - пишу, описую): об'єднаний під назвою фізіографія комплекс наук, які вивчають географічну оболонку Землі. Основними об'єктами вивчення географічних наук є геосфери (біосфера, атмосфера, літосфера, гідросфера і грунтовий покрив) і геосистеми (ландшафти, природні зони, біогеоценози ...); звід знань про просторово-часових особливостях будь-якої території, об'єкта, явища або процесу (географія материків і океанів, географія України, географія тундри, географія поширення пташиного грипу, географія карстових процесів N-ської області).
з'ясування впливу зовнішньої природи на людину є переважною завданням історичної географії
Підручник Географія 8 клас Пестушко 2016
Об'єкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на ряд спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, що утворюють систему географічних наук. В її рамках виділяються природні (фізико-географічні) і громадські (соціально-економічні) географічні науки. Іноді окремо виділяють географічну картографію, як окрему географічну дисципліну.
Автори: В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 268 (нова програма)

Підручники География 8 класс Пестушко 2016 (Рус.)
Автори: В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Russian
Кількість сторінок: 268 (нова програма)

Підручник Географія 8 клас Кобернік 2016
Автори: Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.
Видавництво: Літера ЛТД
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 303 (нова програма)

Підручник Географія 8 клас Булава 2016
Автори: Булава Л. М.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 205 (нова програма)

Підручник Географія 8 клас Довгань 2016
Автори: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 272 (нова програма)


q9.jpg q21.jpg q45.jpg q54.png
Географія - одна з найдавніших наук. Багато її основи були закладені в еллінську епоху. Узагальнив цей досвід видатний географ Клавдій Птолемей в I в н. е. Розквіт західної географічної традиції припадає на епоху Відродження, яка відзначається переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму і значними досягненнями в картографії, які прийнято пов'язувати з ім'ям Герхарда Меркатора. Основи сучасної академічної географії в 1-й половині XIX століття заклали Олександр Гумбольдт і Карл Ріттер.