Українська література 8 клас

Українська література 8 клас
У другій половині XIX ст. романтизм в літературі поступився місцем реалізму. Останній передбачав відображення реальної дійсності і оточення героя, точне відтворення всіх аспектів життя, обґрунтування дій і почуттів персонажів психологічними і соціальними умовами. Як і в інших європейських літературах, в українській літературі зародки реалістичного стилю були пов'язані з фольклором, з народними гумористичними і сатиричними оповіданнями, а також з давньою літературою. Своєрідність української літератури позначалися і на особливості українського реалізму. Звернення до народних джерел, захоплення етнографізмом і тривале панування романтичних поглядів, уповільнений і деформований внаслідок історичних обставин розвиток літератури в попередній період зумовили те, що романтизм з його захопленням героїзмом минулого, поетизацією сильних пристрастей і міцних людей козацької доби співіснував з реалізмом у творчості письменників другої половини XIX ст.
Художні та публіцистичні твори видатних діячів української культури другої половини XIX ст. містять роздуми про тогочасний сьогодення і майбутнє українського народу, відображають історичні подвиги минулого, оспівують визвольну боротьбу за державну незалежність України.


Підручник Українська література 8 клас Міщенко 2016

Перехід від романтизму до реалізму добре помітно на творчості Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834-1907). Вона продовжила тему творчості Тараса Шевченка, присвячену становищу поневоленого селянства, особливо жінок ( «Одарка», «Горпина», «Козачка»). Засобами фольклору письменниця скористалась в казках і оповіданнях для дітей.

Долею простої селянки переймалась у своїх творах Ганна Барвінок (1828-1911). Народницько-просвітницьку ідеологію сповідував Степан Руданський (1833-1873). Популярними стали його гумористичні «Гуморески», де переплелися національні й соціальні спостереження. Добре знали в школах байки Леоніда Глібова. На Буковині Юрій Федькович (1834-1888) поєднав впливу західноєвропейської поезії з буковинським фольклором.

Реалістично зобразив історію українського села Іван Нечуй-Левицький (1838-1918). У повісті «Микола Джеря» зображено поневіряння селянина, який втік від панщини, а в повісті «Кайдашева сім'я» з любов'ю і болем за рідний народ розкрито бідність і обмеженість сільського життя. Найбільший соціальний роман своєї епохи «Хіба ревуть воли, як ясла повні» ( «Пропаща сила») написав Панас Мирний (1849-1920) разом з братом Іваном Біликом.

Неперевершінім надбанням української літератури стала творчість геніального письменника Івана Франка (1856-1916). Майстерність стилю, злободенність проблем, багатство жанрів і багатоплановість тим, а також активна громадська позиція вирізняли І.Франка в історії української культури. Від романтизму і побутового реалізму письменник перейшов до реалістичних, психологічно насичених творів, зрівнявшись з видатними прозаїками Західної Європи. Прозові твори, зокрема «Борислав сміється», «Захар Беркут», дитячі оповідання Івана Франка стали хрестоматійними. Що стосується поезії, то, скажімо, цикл «Осінні думи» та «Картка любові», вірш «Ой ти, дівчино, з горіха зерня ...» та інші прославляли художника до групи прославлених ліриків світу.

Автори: Міщенко О.І.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 271 (нова програма)

Підручник Українська література 8 клас Слоньовська 2016
Автори: Слоньовська О.В ..
Видавництво: Літера ЛТД
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 353 (нова програма)

Підручник Українська література 8 клас Авраменко 2016
Українська література 8 клас Авраменко 2016
Автори: Авраменко О. М.
Видавництво: Грамота, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256

Підручник Українська література 8 клас Коваленко 2016
Українська література 8 клас Коваленко 2016
Автори: Коваленко Л. Т.
Видавництво: Оріон, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 288

Підручник Українська література 8 клас Пахаренко 2016
Автори: Пахаренко В. І., Коваль Н. А.
Видавництво: Грамота, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 274 (нова програма)

Підручник Українська література 8 клас Борзенко 2016
Автори: Про. І. Борзенко, О. В. Лобусова
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 304 (нова програма)
Українська література - народна словесність на Україні здавна переважала над писемністю, книжкової літературою і в галузі художнього слова «національна гордість» української дворянської і буржуазної інтелігенції XIX-XX ст. грунтувалася саме на фольклорі, з багатством, різноманітністю, художню вартість к-якого важко було б зіставити творчість українських поетів нового часу. Особливо славилися і за межами України українські пісні. Ряд захоплених відгуків про них йде з початку XIX ст. від представників різних національностей і різних громадських груп. У російській літературі XIX ст. художнє вплив українських пісень, як зізнається сам, відчув Пушкін; широко використовував їх у своїй творчості, Гоголь патетично писав, що «пісні для Малоросії - все - і поезія, і історія, і батьківська могила»; той же універсальне значення пісні для українського народу пізніше підкреслював у своїй статті про «Кобзар» Шевченка Добролюбов: «Відомо, що в пісні вилилася вся минула доля, весь справжній характер України; пісня і дума становлять там народну святиню, краще надбання українського життя.