Фізика 8 клас підручник

Фізика 8 клас
Термін «фізика» вперше фігурує в творах одного з найвидатніших мислителів давнини - Аристотеля (IV століття до нашої ери). Спочатку терміни «фізика» і «філософія» були синонімами, так як в основі обох дисциплін лежало прагнення пояснити закони функціонування Всесвіту. Однак в результаті наукової революції XVI століття фізика розвинулася в самостійну наукову галузь. У сучасному світі значення фізики надзвичайно велике. Все те, чим відрізняється сучасне суспільство від суспільства минулих століть, з'явилося в результаті застосування на практиці фізичних відкриттів. Так, дослідження в області електромагнетизму призвели до появи телефонів і пізніше мобільних телефонів, відкриття в термодинаміки дозволили створити автомобіль, розвиток електроніки призвело до появи комп'ютерів. Розвиток фотоніки здатне дати можливість створити принципово нові - фотонні - комп'ютери та іншу фотонну техніку, які змінять існуючу електронну техніку. Розвиток газодинаміки призвело до появи літаків і вертольотів. Знання фізики процесів, що відбуваються в природі, постійно розширюються і поглиблюються. Більшість нових відкриттів незабаром отримують техніко-економічне застосування (зокрема в промисловості). Однак перед дослідниками постійно постають нові загадки, - виявляються явища, для пояснення і розуміння яких потрібні нові фізичні теорії. Незважаючи на величезний обсяг накопичених знань, сучасна фізика ще дуже далека від того, щоб пояснити все явища природи.
Поява фізики, як науки, можна пов'язати з появою експерименту як інструменту пізнання. Галілео Галілей поставив відомий досвід з падінням легких і важких предметів з пізанської вежі. Цю подію можна вважати першим фізичним експериментом, який відкрив епоху активного дослідження, на противагу пасивному спостереженню.
Підручник Фізика 8 клас Сиротюк 2016

Епоха індустріалізації ознаменувалася і бурхливим розвитком природничих наук і фізики зокрема. У цей період з'явилася серйозна необхідність в розвитку і вдосконаленні природничо-наукових знань. У цей період став найважливішим для класичної механіки, термодинаміки, оптики. До кінця періоду, здавалося, відомо про природу майже все, за винятком декількох деталей.

Автори: Сиротюк В. Д.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 190 (нова програма)

Підручник Фізика 8 клас Бар’яхтар 2016 (Укр.)
Фізика 8 клас Бар'яхтар 2016 Автори: В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 240 Формат підручника: PDF

Физика 8 класс Барьяхтар 2016 (Рус.)
Фізика 8 клас Бар'яхтар 2016 Автори: В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Russian
Кількість сторінок: 240

Фізика 8 клас Засєкіна 2016 (Погл.)
Автори: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін
Видавництво: Оріон, Київ
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 272

Фізика 8 клас Пістун 2016
Автори: Видавництво: Богдан, Тернопіль
Рік видання діє до: 2016
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 208

Підручник Фізика 8 клас Шут 2016
Автори: Шут М. І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л. Ю. Видавництво: Перун, Київ Рік видання діє до: 2016 Мова навчання: Український Кількість сторінок: 295
Ще в порівняно недавні часи фізика. представляла сукупність кількох абсолютно відокремлених і за внутрішнім змістом нічого спільного один з одним не мають відділів. В даний час багато хто з різких кордонів, визначали обсяги цих відділів, знітилися. Найбільш виразно виділяються в ладі сучасної фізика. лише ті відділи її, які трактують майже виключно про явища, викликаних тільки рухом відчутного речовини. Сюди належить раніше всього вчення про звук - акустика. Внутрішня сутність механізму виникнення і поширення звуку добре відома; звукові явища відбуваються в середовищах, з властивостями яких ми добре знайомі. Зважаючи на все це завдання, що зустрічаються при вивченні акустики, є поставленими настільки виразно, що подальший розвиток її залежить скоріше від успіхів механіки і математики, ніж від успіхів Ф. Це справедливо, однак, лише щодо питань виникнення і поширення звуку; вчення про сприйняття звуку органом слуху представляє ще мало досліджену область, яка, однак, відноситься скоріше до фізіології органів почуттів, ніж до фізика (фізіологічна акустика, музична акустика).