А́лгебра 9 клас

Алгебра 9 клас
Алгебра - один з великих розділів математики (див.), Що належить, поряд з арифметикою і геометрією, до числа найстаріших гілок цієї науки. Завдання, а також методи Алгебри, що відрізняють її від інших галузей математики, створювалися поступово, починаючи з давніх-давен. А. виникла під прямим впливом потреб суспільної практики, в результаті пошуків загальних прийомів для вирішення однотипних арифметичних задач. Прийоми ці полягають, зазвичай, в ( '.оставленіі і вирішенні уран-співів. Відповідно до цього Алгебру довго воспринималась в першу чергу як наука про рівняння. Питання про можливість вирішення даного рівняння (або рівнянь), методи розвідки всіх можливих рішень ( всіх коренів рівняння), різні питання, пов'язані з властивостями коренів рівнянь, - все це протягом багатьох столітній становило основний зміст Алгебри.
В даний час було б утопією при побудові будь-якої математичної дисципліни намагатися обійтися лише звичайною мовою. Великих успіхів, які зроблені в математиці, наприклад в алгебрі, з часів античності, обумовлені в значній мірі тією обставиною, що вдалося знайти корисний і продуктивний формалізм. Вільгельм Аккерман (1896-1962) - німецький математик


Підручник Алгебра 9 клас Істер 2017

Початковий розвиток. Алгебри передувала арифметика (див.), Як збори поступово наліплених практичних правил для вирішення повсякденних життєвих завдань. Ці правила арифметики зводилися до складання, віднімання, множення і ділення чисел, спочатку тільки цілих, а потім - в поступовому і дуже повільний розвиток - н дрібних. Характерна відмінність А. від арифметики полягає в тому, що в Алгебри вводітся невідома нелічіна; дії над нею, які диктуються умовою завдання, призводять до рівняння, з к-якого вже знаходиться сама невідома. Натяк на таке трактування арифметич. задач є вже в давньоєгипетському папірусі Ахмеса (1700--2000 до н. е.), де шукана величина називається словом «купа» і позначається відповідним знаком - ієрогліфом.

Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Автори: Істер О.С.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2017
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 270

Підручник Алгебра (Бевз) 9 клас 2017
Бевз Г. П.
Б36 Алгебра : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /
Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. — К. : Видавничий дім «Освіта»,
2017. — 272 с.

Підручник Алгебра (Кравчук) 9 клас 2017
Кравчук В.
К 77 Алгебра : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Кравчук, М. Підручна, Г. Янченко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 264 с.

Підручник Алгебра (Мерзляк) 9 клас 2017
Мерзляк А. Г.
Алгебра : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — 272 с. : іл.

Підручник Алгебра (Мерзляк) 9 клас 2017 Поглиблене
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, 2017
© ТОВ ТО «Гімназія», оригінал-макет, художнє оформлення, 2017
Стародавні егішяно вирішували і набагато більш складні завдання (напр, на арифметич. І геометрії, прогресії). Як формулювання завдання, так і рішення давалися в словесній формі і тільки у вигляді конкретних чисельних прикладів. І все ж за цими прикладами відчувається наявність накопичених загальних методів, якщо не за формою, то по суті рівносильних вирішенню рівнянь 1-й і іноді 2-го ступеня. Є і перші математичного. знаки (напр, особливий знак для дробів).