Біологія 9 клас

Біологія 9 клас
Біологія, в найширшому, але маловживаних сенсі слова - це наука про все, що існує, живе. У більш вузькому сенсі це вчення про живих істот, т. Е. Тварин і рослинах, вчення про їх організації та життєдіяльності; таке вживання слова біологія буденному просто. У ще більш вузькому сенсі Б. називається вчення про життя окремих організмів в послідовні стадії їх розвитку, так само як і вчення про різноманітні співвідношеннях, що існують між організмом і навколишнім середовищем. Б. називається також іноді та частина фізіології, яка зазвичай носить назву загальної фізіології. За старих часів під ім'ям Б. розуміли ще вчення про нормальне існування людини в фізичному відношенні і іноді і натурфілософію взагалі. Таким чином, застосування найменування "біологія" є досить різноманітним і в значній мірі вагається. Що стосується до поділу Б., то, зрозуміло, воно залежить від того, в якому сенсі вживають сама назва. Як вчення про світ організмів взагалі Б. природно розпадається на вчення про тварин, або зоологію, і на вчення про рослини, або ботаніку. Позитивна школа, слідуючи своєму вчителеві Огюста Конту, ділить біологію на статичну і динамічну (біостатіка і біодинаміка). Біологія статична розпадається на анатомію, або біотомію, і біотаксію. Анатомія вивчає організацію живих істот, біотаксія - закони розподілу їх по природним групам, т. Е. Класифікацію. Динамічна біологія, або біономія, укладає в собі фізіологію; вона розпадається в свою чергу на чотири відділи. Такий поділ має свої зручності і свої незручності.
Предмет біології - все прояви життя: будова і функції живих істот і їх природних спільнот, поширення, походження і розвиток, зв'язки один з одним і неживою природою

Як особлива наука біологія виділилася з природних наук в XIX столітті, коли вчені виявили, що всі живі організми володіють деякими загальними властивостями і ознаками, у сукупності характерними для неживої природи. Термін «біологія» був введений незалежно кількома авторами: Фрідріхом Бурдаха в 1800 році, Готфрідом Рейнхольдом Тревіранус в 1802 році і Жаном Батистом Ламарком в 1802 році

Підручник Біологія (Шаламов, Носов, Литовченко, Каліберда) 9 клас
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Біологія Автор: Шаламов, Носов, Литовченко, Каліберда, Нова програма 9 клас

Підручник Біологія (Остапченко, Балан, Поліщук) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Біологія Автор: Остапченко, Балан, Поліщук, Нова програма 9 клас

Біологія (Межжерін) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Біологія Автор: Межжерін, Нова програма 9 клас

Біологія (Андерсон, Вихренко, Чернінський) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Біологія Автор: Андерсон, Вихренко, Чернінський, Нова програма 9 клас


man23.png
man32.png
Дорогі читачі підручника! Ми звертаємося до дев’ятикласників, їхніх батьків і вчителів біології, оскільки сподіваємося, що саме ці три групи людей читатимуть наш підручник. Про що він? На обкладинці є слово «Біологія», а це означає, що він присвячений науці про життя. І це справді так. Він про життя, його різноманітність, особливості, закономірності й про все те, що ми про нього знаємо. Ми — це людство. Звичайно, усі знання людства про життя не умістилися на сторінках цієї книжки, і, правду кажучи, автори не володіють усіма ними. Проте ми прагнули, аби читання цієї книжки було цікавим, корисним і пробудило у вас бажання дізнатися про життя більше. Ключове поняття біології — життя — дуже складне для визначення, проте всі люди світу розуміють, що більшої цінності, аніж життя, немає. Тут ми маємо на увазі не тільки людське життя, але й життя інших живих істот, природи загалом. І хоча людська діяльність тією чи іншою мірою буває пов’язана з відбиранням життя, це не спростовує попереднього твердження про його цінність. Біологія якраз і має на меті вивчити феномен життя в усьому його розмаїтті, складності й цінності. На сторінках підручника ви побачите портрети людей, які зробили значний внесок у створення науки про життя. Це відомі вчені, які жили доволі давно чи які живуть і зараз. «Творення» знань є процесом безупинним, і тому між параграфами ви знайдете кілька доповнень, написаних молодими людьми. Саме ці молоді вчені сьогодні стоять в авангарді біологічної науки, хоча зовсім недавно вони навчалися в українських школах. Ми попросили їх долучитися до створення нашого підручника з двох міркувань: по-перше, щоб розповісти вам дуже цікаві і важливі факти про життя, що не увійшли до основних текстів, а по-друге, аби показати вам, що можна стати успішним, присвятивши себе науці. Після кожного параграфа є доволі великий за обсягом розділ «Поміркуймо». Його перші дві частини («Знайдіть одну правильну відповідь» і «Сформулюйте відповідь кількома реченнями») містять нескладні завдання й призначені для всіх школярів, зокрема й для тих, хто не пов’яже свого життя з біологією, медициною, біотехнологіями чи іншими біологічними дисциплінами. Ми поважаємо цих людей, їхній вибір і звертаємося до них на «ви». Решта завдань призначена для тих із вас, хто вже визначився з майбутнім напрямом діяльності й вирішив, що займатиметься вивченням життя. Ми ставимося до вас як до колег і близьких друзів, тому і звертаємося на «ти» («Знайди відповідь і наблизься до розуміння природи» і «Дізнайся самостійно та розкажи іншим»). Учителі можуть використовувати ці завдання як для самоосвіти школярів, так і для залучення знавців біології до пояснення навчального матеріалу. Останній розділ — «Проект для дружної компанії» створено для тих, хто любить не тільки читати й писати, а ще й програмувати та експериментувати: зсипати, зливати, вирощувати, відрізати, кип’ятити тощо. Це прості й цікаві роботи, виконання яких наблизить ваc до розуміння таємниць життя. Автори висловлюють щиру подяку своїм учителям і учням! Думки про вас не полишали нас під час роботи над підручником. Ми мали чітку внутрішню настанову на те, щоб виправдати сподівання тих, хто вчив нас, і бути цікавими і корисними для тих, кого вчимо ми. Маємо надію, наша робота буде корисною для вас. Успіхів нам усім у пізнанні такого прекрасного й унікального явища, яким є життя!