Географія 9 клас

Географія 9 клас
«Географія: регіони та країни», який допоможе вам краще усвідомити, яким різноманітним є світ навколо. Ви дізнаєтеся про загальні риси політичної карти, населення і господарства регіонів світу, докладніше вивчите особливості життя окремих країн. Завдяки цьому курсу ви зможете краще зрозуміти причини поділу країн на багаті й бідні, чому одні держави розвиваються швидше за інші, порівняти розселення, етнічну й економічну карти Європи, Азії, Африки, Америки та Океанії, розібратися з регіональною та локальною специфікою глобальних процесів і взаємодій. Опановуючи знання з країнознавства, ви здобудете вміння бачити особливості й розуміти унікальний суспільно-географічний контекст кожної території на карті світу, і це допоможе вам краще орієнтуватися у складних процесах світової політики, економіки та культури.
з'ясування впливу зовнішньої природи на людину є переважною завданням історичної географії
Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу. Знання з курсу географії «Україна і світове господарство» дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію, утвердитесь як громадяни й патріоти
Підручник Географія (Пестушко, Уварова, Довгань) 9 клас 2017
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Автори: В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2017
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 272 (нова програма)

Географія (Гільберг, Савчук, Совенко) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Географія Автор: Гільберг, Савчук, Совенко, Нова програма 9 клас

Географія (Бойко) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Географія Автор: Бойко, Нова програма 9 клас

Географія (Надтока, Топузов) 9 клас 2017
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Географія Автор: Надтока, Топузов, Нова програма 9 клас

Географія (Масляк, Капіруліна) 9 клас
Рік: 2017 Підручник за 9 клас » Географія Автор: Масляк, Капіруліна, Нова програма 9 клас


a30.jpg a21.jpg a27.jpg a56.png

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

 

Розстав цифри близько назв планет відповідно порядковому номеру місця, яке вони займають в міру віддалення від Сонця:  


- Сатурн;  
- Марс;
- Юпітер;
- Уран;
- Нептун;
- Земля;
- Меркурій;
- Венера.


Умова завдання:

X
Вісь обертання Землі нахилена до площини її орбіти під кутом ...1 бал

  Якою цифрою на зображенні позначені:  Південний полюс -
Північний тропік -
Північне полярне коло -


Географія - одна з найдавніших наук. Багато її основи були закладені в еллінську епоху. Узагальнив цей досвід видатний географ Клавдій Птолемей в I в н. е. Розквіт західної географічної традиції припадає на епоху Відродження, яка відзначається переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму і значними досягненнями в картографії, які прийнято пов'язувати з ім'ям Герхарда Меркатора. Основи сучасної академічної географії в 1-й половині XIX століття заклали Олександр Гумбольдт і Карл Ріттер.