Географія 10 клас

Географія 10 клас
ЩО ВИВЧАЄ КУРС ГЕОГРАФІЇ РЕГІОНІВ І КРАЇН. У найзагальнішому розумінні курс «Географія: регіони та країни» вивчає територіальну організацію світу, тобто розміщення об’єктів на політичній карті світу та їх взаємозв’язки. На прикладі сучасної України ми бачимо, як це розміщення впливає на життя країни. Охарактеризуйте переваги й недоліки географічного положення України. В основу курсу «Географія: регіони та країни» покладено регіональний та країнознавчий принципи. У ньому подано загальну економіко-географічну характеристику різних регіонів із їхніми специфічними особливостями. Перед вами постануть високорозвинені країни Європи та Північна Америка, вражаюча контрастами Азія, Латинська Америка з її проблемами економічного розвитку, найбідніші у світі країни Африки, а також далекі, неповторні й самобутні Австралія та країни Океанії.
з'ясування впливу зовнішньої природи на людину є переважною завданням історичної географії

Об'єкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на ряд спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, що утворюють систему географічних наук. В її рамках виділяються природні (фізико-географічні) і громадські (соціально-економічні) географічні науки. Іноді окремо виділяють географічну картографію, як окрему географічну дисципліну.

Підручник Географія 10 клас Гільберг 2018
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Авторы:Т. Г. Гільберг, І. Г. Савчук, В. В. Совенко
Издательство:Оріон, Киев
Год издания:2018
Язык обучения:Украинский
Количество страниц:240 (новая программа)

Географія 10 клас Довгань 2018 (Проф.)
Автори: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український

Підручник Географія 10 клас Кобернік
Автори: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
Видавництво: Оберіг, Харків
Рік видання: 2010
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 304

Географія 10 клас Довгань 2018 (Станд.)
Автори: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 240

Географія 10 клас Бойко 2018
Автори: Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П.
Видавництво: Перун, Київ
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256
Географія - одна з найдавніших наук. Багато її основи були закладені в еллінську епоху. Узагальнив цей досвід видатний географ Клавдій Птолемей в I в н. е. Розквіт західної географічної традиції припадає на епоху Відродження, яка відзначається переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму і значними досягненнями в картографії, які прийнято пов'язувати з ім'ям Герхарда Меркатора. Основи сучасної академічної географії в 1-й половині XIX століття заклали Олександр Гумбольдт і Карл Ріттер.