Українська література 10 клас

Українська література 10 клас
У другій половині XIX ст. романтизм в літературі поступився місцем реалізму. Останній передбачав відображення реальної дійсності і оточення героя, точне відтворення всіх аспектів життя, обґрунтування дій і почуттів персонажів психологічними і соціальними умовами. Як і в інших європейських літературах, в українській літературі зародки реалістичного стилю були пов'язані з фольклором, з народними гумористичними і сатиричними оповіданнями, а також з давньою літературою. Своєрідність української літератури позначалися і на особливості українського реалізму. Звернення до народних джерел, захоплення етнографізмом і тривале панування романтичних поглядів, уповільнений і деформований внаслідок історичних обставин розвиток літератури в попередній період зумовили те, що романтизм з його захопленням героїзмом минулого, поетизацією сильних пристрастей і міцних людей козацької доби співіснував з реалізмом у творчості письменників другої половини XIX ст.
Художні та публіцистичні твори видатних діячів української культури другої половини XIX ст. містять роздуми про тогочасний сьогодення і майбутнє українського народу, відображають історичні подвиги минулого, оспівують визвольну боротьбу за державну незалежність України.

Перехід від романтизму до реалізму добре помітно на творчості Марко Вовчок (Марія Вілінська-Маркович, 1834-1907). Вона продовжила тему творчості Тараса Шевченка, присвячену становищу поневоленого селянства, особливо жінок ( «Одарка», «Горпина», «Козачка»). Засобами фольклору письменниця скористалась в казках і оповіданнях для дітей.

Долею простої селянки переймалась у своїх творах Ганна Барвінок (1828-1911). Народницько-просвітницьку ідеологію сповідував Степан Руданський (1833-1873). Популярними стали його гумористичні «Гуморески», де переплелися національні й соціальні спостереження. Добре знали в школах байки Леоніда Глібова. На Буковині Юрій Федькович (1834-1888) поєднав впливу західноєвропейської поезії з буковинським фольклором.

Реалістично зобразив історію українського села Іван Нечуй-Левицький (1838-1918). У повісті «Микола Джеря» зображено поневіряння селянина, який втік від панщини, а в повісті «Кайдашева сім'я» з любов'ю і болем за рідний народ розкрито бідність і обмеженість сільського життя. Найбільший соціальний роман своєї епохи «Хіба ревуть воли, як ясла повні» ( «Пропаща сила») написав Панас Мирний (1849-1920) разом з братом Іваном Біликом.

Неперевершінім надбанням української літератури стала творчість геніального письменника Івана Франка (1856-1916). Майстерність стилю, злободенність проблем, багатство жанрів і багатоплановість тим, а також активна громадська позиція вирізняли І.Франка в історії української культури. Від романтизму і побутового реалізму письменник перейшов до реалістичних, психологічно насичених творів, зрівнявшись з видатними прозаїками Західної Європи. Прозові твори, зокрема «Борислав сміється», «Захар Беркут», дитячі оповідання Івана Франка стали хрестоматійними. Що стосується поезії, то, скажімо, цикл «Осінні думи» та «Картка любові», вірш «Ой ти, дівчино, з горіха зерня ...» та інші прославляли художника до групи прославлених ліриків світу.

Українська література 10 клас Авраменко 2018
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Новая программа
Авторы: Авраменко О. М., Пахаренко В. И.
Издательство: Грамота, Киев
Год издания: 2018
Язык обучения: Украинский
Количество страниц: 256

Підручник Українська література 10 клас Коваленко 2018
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Авторы: Л. Т. Коваленко, Н. И. Бернадская
Издательство: Орион, Киев
Год издания: 2018
Язык обучения: Украинский
Количество страниц: 320 (новая программа)

Підручник Українська література 10 клас Слоньовська 2018 (Станд.)
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Авторы: Слоневская О. В., Мафтин Н. В., Вивчарик Н. М.
Издательство: Литера ЛТД
Год издания: 2018
Язык обучения: Украинский
Количество страниц: 224

Українська література 10 клас Слоньовська 2018 (Проф)
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Авторы: Слоневская А.В., Мафтин Н. В., Вивчарик Н. М.
Издательство: Литера ЛТД
Год издания: 2018
Язык обучения: Украинский
Количество страниц: 304

Українська література 10 клас Борзенко 2018 (Проф.)
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Новая программа
Авторы: Борзенко А. И., Лобусова А. В.
Издательство: Ранок, Харьков
Год издания: 2018
Язык обучения: Украинский
Количество страниц: 240
Українська література - народна словесність на Україні здавна переважала над писемністю, книжкової літературою і в галузі художнього слова «національна гордість» української дворянської і буржуазної інтелігенції XIX-XX ст. грунтувалася саме на фольклорі, з багатством, різноманітністю, художню вартість к-якого важко було б зіставити творчість українських поетів нового часу. Особливо славилися і за межами України українські пісні. Ряд захоплених відгуків про них йде з початку XIX ст. від представників різних національностей і різних громадських груп. У російській літературі XIX ст. художнє вплив українських пісень, як зізнається сам, відчув Пушкін; широко використовував їх у своїй творчості, Гоголь патетично писав, що «пісні для Малоросії - все - і поезія, і історія, і батьківська могила»; той же універсальне значення пісні для українського народу пізніше підкреслював у своїй статті про «Кобзар» Шевченка Добролюбов: «Відомо, що в пісні вилилася вся минула доля, весь справжній характер України; пісня і дума становлять там народну святиню, краще надбання українського життя.