Біологія 11 клас

Біологія 11 клас
Біологія, в найширшому, але маловживаних сенсі слова - це наука про все, що існує, живе. У більш вузькому сенсі це вчення про живих істот, т. Е. Тварин і рослинах, вчення про їх організації та життєдіяльності; таке вживання слова біологія буденному просто. У ще більш вузькому сенсі Б. називається вчення про життя окремих організмів в послідовні стадії їх розвитку, так само як і вчення про різноманітні співвідношеннях, що існують між організмом і навколишнім середовищем. Б. називається також іноді та частина фізіології, яка зазвичай носить назву загальної фізіології. За старих часів під ім'ям Б. розуміли ще вчення про нормальне існування людини в фізичному відношенні і іноді і натурфілософію взагалі. Таким чином, застосування найменування "біологія" є досить різноманітним і в значній мірі вагається. Що стосується до поділу Б., то, зрозуміло, воно залежить від того, в якому сенсі вживають сама назва. Як вчення про світ організмів взагалі Б. природно розпадається на вчення про тварин, або зоологію, і на вчення про рослини, або ботаніку. Позитивна школа, слідуючи своєму вчителеві Огюста Конту, ділить біологію на статичну і динамічну (біостатіка і біодинаміка). Біологія статична розпадається на анатомію, або біотомію, і біотаксію. Анатомія вивчає організацію живих істот, біотаксія - закони розподілу їх по природним групам, т. Е. Класифікацію. Динамічна біологія, або біономія, укладає в собі фізіологію; вона розпадається в свою чергу на чотири відділи. Такий поділ має свої зручності і свої незручності.
Предмет біології - все прояви життя: будова і функції живих істот і їх природних спільнот, поширення, походження і розвиток, зв'язки один з одним і неживою природою

Як особлива наука біологія виділилася з природних наук в XIX столітті, коли вчені виявили, що всі живі організми володіють деякими загальними властивостями і ознаками, у сукупності характерними для неживої природи. Термін «біологія» був введений незалежно кількома авторами: Фрідріхом Бурдаха в 1800 році, Готфрідом Рейнхольдом Тревіранус в 1802 році і Жаном Батистом Ламарком в 1802 році

Биология 11 класс Межжерин
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Автори: Межжерін С.В., Межжеріна Я.А.
Видавництво: Освіта, Київ
Рік видання: 2011
Мова навчання: Російська
Кількість сторінок: 336

Біологія 11 клас Балан
Автори: Балан П.Г., Вервес Ю.Г.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання: 2011
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 304

Біологія 11 клас Межжерін
Автори: С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна
Видавництво: Освіта, Київ
Рік видання: 2011
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 332
Аристотель вважав головним параметром для будь-якого моменту руху відстань до кінцевої точки, а не відстань від початкової точки руху. Завдяки теорії імпетуса увагу дослідницької думки поступово переносилося на відстань рухомого тіла від початку руху: тіло, падаюче під дією імпетуса, накопичує його все більше і більше в міру того, як воно віддаляється від вихідного пункту. На цьому шляху складалися передумови для переходу від поняття імпетуса до поняття інерції. Все це поступово готувало виникнення динаміки Галілея.