Економіка 11 клас

Економіка 11 клас
У зв'язку з пріоритетом виховання в концепції сучасної школи зростає роль трудового виховання. Праця усвідомлюється людьми як доцільна, свідома, фізична або інтелектуальна діяльність людини, спрямована на задоволення його матеріальних і духовних потреб, розвиваюча його фізичні і духовні сили. Виховна функція праці полягає в розвитку і закріпленні в учнів в ході трудового процесу суспільно цінних якостей і властивостей особистості, морально-естетичного ставлення до життя і діяльності
Випробувати радість праці школярі зможуть, відчувши його суспільну значимість. Тому саме суспільно-корисна праця займає в системі шкільного виховання головне місце

Трудове виховання сприяє не тільки фізичному, але і моральному вихованню та розвитку особистості: розвиває такі якості як любов до праці (працьовитість), повагу до результатів праці (як власного, так і чужого), скромність, терпіння і цілеспрямованість; формує позитивне ставлення до праці, як життєво необхідного процесу (потреба в праці).

Підручник Економіка 11 клас Радіонова 2012
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Автори: Радіонова І.Ф., Радченко В.В.
Видавництво: Аксіома, Кам'янець-Подільський
Рік видання: 2012
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256

Экономика 11 класс Крупская
Ви можете завантажити, читати онлайн, копіювати, а також перевіряти рішення всіх задач
Автори: Крупська Л.Ф.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання: 2011
Мова навчання: Російська
Кількість сторінок: 192

xd

Не слід забувати про трудове виховання, як елементі соціалізаціі.А.С. Макаренко говорить про соціальну значущість праці наступне: «Спільне трудове зусилля, робота в колективі, трудова допомога людей та постійна їх взаємна трудова залежність тільки й можуть створити правильне ставлення людини один до одного»