Home Английский Учебники Классы Школы Учителям

Англійська мова - 1 клас

З якого віку можна починати вчити англійську?

З 3-х - 5-ти років

Більшість педагогів і психологів наполягають на тому, що це - найбільш оптимальний вік для старту в світ англійської мови. Більш того, в процесі вивчення мови, ви можете розвивати дрібну моторику дитини, увагу, посидючість, уяву і багатьох інших навички. У цьому віці у дитини дуже швидко збагачується словник рідної мови, діти активно спілкуються з однолітками, вчаться їх вислуховувати. Саме тому в цьому віці найбільш прийнятний варіант вивчення англійської мови - в групі або в класі, як в нашому з вами випадку - в групі першого класу


Знаєте ці слова?
Натисніть на лінк і повторіть за носієм англійської мови

АрбузКавун Watermelon
ВишняВишня Cherry
МороженоеМорозиво Ice cream   


Ти любиш яблука? Do you like apples?   
Яблука ростуть на деревах Apples grow on trees   
Я люблю яблука I like apples   


Вишни красные Cherries are red   


Собаки лают Dogs bark   
Собаки умеют плавать Dogs can swim   
Я люблю собак I like dogs   


У меня есть семья I have a family   


Это моя спальня This is my bedroom   


Вчимося говорити англійською

Натисни на мене і голосно скажи на Англійському

Кожна фраза / слово передбачає натискання кнопки
1 cпочатку голосно і виразно скажи: an apple
2 потім голосно і виразно скажи: red apple

1 cпочатку голосно і виразно скажи: a dog
2 потім голосно і виразно скажи: my dog

1 cпочатку голосно і виразно скажи: bedroom
2 потім голосно і виразно скажи: one-bedroom

1 cпочатку голосно і виразно скажи: family
2 потім голосно і виразно скажи: my family

Англійська розмовна мова для маленьких і великих починається тут

Англійська мова розвивалася протягом більше 1400 років. Найбільш ранні форми англійської мови, група західнонімецьких (інгвайскіх) діалектів, привезених до Великобританії англосаксонскими поселенцями в 5-м столітті, все разом називаються древнеанглийской. Середній англійська почався в кінці 11-го століття з нормандського завоювання Англії; це був період, коли на мову впливав французьку мову. Ранній сучасний англійський почався в кінці 15-го століття з появою друкарського верстата в Лондоні, друкуванням Біблії короля Джеймса і початком Великої зміни голосних.

Підручник Англійська мова 1 клас Будна
Автори підручника: Будна Т.Б.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 112

 

Звукові діалоги та тексти з підручника англійської мови для 1 класу. Натисніть на кнопку слухайте і повторюйте
Наведіть мишку на кнопку і визначте до якої сторінки діалог відноситься. Знайдіть сторінку в основний книзі. Натисніть на кнопку, слухайте і промовляйте

 

Сторінка 8

.Look! It’s a bus
.Look! It’s a clock
.Look! It’s a phone
Look! It’s a dog

Сторінка 10

Hello! I'am Mr. Robins
Hello! What's your name?
My name’s Billy.
My name’s Taras

Сторінка 11

I’m from Ukraine
He’s from Ukraine
She’s from Ukraine, too
And what about you?

Сторінка с 17 по

Mother and me 17
look at this photo 17
This is me 19
Five little 21
Постарайтесь повторювати кожне слово так, як ви чуєте, максимально копіюючи голос та інтонацію. Врахуйте, ніж більше ми будемо повторювати за носієм мови, тим краще ми будемо привчати себе до Англійським словами

Сторінка c 27

Hello girls 27
It is a flag 30
It is my kite 33
One train 35

Сторінка c 36

One Two Three 36
What color? 40
Ten Balloons 42
I've got 42

Сторінка c 53

I've got a rocket 53
Christmas tree 62
We like 71
Happy birthday 74

Сторінка с 83 по

Can you see 83
My tiger 89
I can jump 90
A bus 108
"Вивчення англійської мови має важливе значення. Пропоноване барвисте видання допоможе дітям зробити перші кроки на шляху до блискучого оволодіння цією мовою. На сторінках робочого зошита наводяться практичні завдання з англійської мови. Сучасний підхід до здобуття дитиною відповідних навичок, знань і умінь дозволить зробити навчання захоплюючим і ефективним. Видання адресоване молодшим школярам і їхнім дбайливим батькам."

They can hold their breath for five hours underwater.

Вони можуть затримати дихання на п'ять годин під водою.

turtle

Foxes eat just about anything, including berries, worms, spiders and small animals such as mice and birds.

Лиси їдять майже все, включаючи ягоди, черв'яки, павуки і дрібних тварин, таких як миші і птахи

fox

The largest known kill by an eagle was a dulker deer weighing 37 kg - which was 7-8 times the weigth of the Martial Eagle that killed it.

Найбільшим відомим вбивством орла був дукер-олень вагою 37 кг - що в 7-8 разів перевищував вагу бойового орла, що вбив його

eagle

a large tawny-coloured cat that lives in prides, found in Africa and north-western India. The male has a flowing shaggy mane and takes little part in hunting, which is done cooperatively by the females

велика темно-коричнева кішка, яка живе в гордість, знайдена в Африці та північно-західній Індії. Самець має течучу мохнату гриву і мало бере участь у полюванні, яке спільно роблять жінки.

lion

a large white arctic bear which lives mainly on the pack ice. It is a powerful swimmer and feeds chiefly on seals

великий білий арктичний ведмідь, який живе головним чином на льоду. Це потужний плавець і годується головним чином на печатках

polar bear

a large round juicy citrus fruit with a tough bright reddish-yellow rind.

великі круглі соковиті цитрусові фрукти з жорсткою яскравою червоно-жовтою шкіркою

orange

a small to medium-sized primate that typically has a long tail, most kinds of which live in trees in tropical countries.

малий і середній примат, який, як правило, має довгий хвіст, більшість з яких живе на деревах у тропічних країнах.

monkey

a bird, often vividly coloured, with a short downcurved hooked bill, grasping feet, and a raucous voice, found especially in the tropics and feeding on fruits and seeds. Many are popular as cage birds, and some are able to mimic the human voice.

птах, часто яскраво пофарбований, з коротким закрученим крючковим банкнотом, схоплюючими ногами, і хрипкий голос, знайдений особливо в тропіках і харчуючись плодами і насінням. Багато хто користуються популярністю як клітки-клітки, а деякі здатні імітувати людський голос.

parrot


--