Трудове навчання 5 клас

Трудове навчання 5 клас
У зв'язку з пріоритетом виховання в концепції сучасної школи зростає роль трудового виховання. Праця усвідомлюється людьми як доцільна, свідома, фізична або інтелектуальна діяльність людини, спрямована на задоволення його матеріальних і духовних потреб, розвиваюча його фізичні і духовні сили. Виховна функція праці полягає в розвитку і закріпленні в учнів в ході трудового процесу суспільно цінних якостей і властивостей особистості, морально-естетичного ставлення до життя і діяльності
Випробувати радість праці школярі зможуть, відчувши його суспільну значимість. Тому саме суспільно-корисна праця займає в системі шкільного виховання головне місце


Трудове навчання 5 клас Сидоренко (для дівчат)

Трудове виховання сприяє не тільки фізичному, але і моральному вихованню та розвитку особистості: розвиває такі якості як любов до праці (працьовитість), повагу до результатів праці (як власного, так і чужого), скромність, терпіння і цілеспрямованість; формує позитивне ставлення до праці, як життєво необхідного процесу (потреба в праці).

Автори: Сидоренко В.К.
Видавництво: Сіція, Харків
Рік видання діє до: 2013
Кількість сторінок: 240

Трудове навчання 5 клас Сидоренко Для хлопців
Автори: Сидоренко В.К.
Видавництво: Сіція, Харків
Рік видання діє до: 2013
Кількість сторінок: 240

Трудове навчання (для дівчат) 5 клас Ходзицька
Издательство:Аксіома, Каменец-Подольский
Год издания:2013
Количество страниц:160
Не слід забувати про трудове виховання, як елементі соціалізаціі.А.С. Макаренко говорить про соціальну значущість праці наступне: «Спільне трудове зусилля, робота в колективі, трудова допомога людей та постійна їх взаємна трудова залежність тільки й можуть створити правильне ставлення людини один до одного»