Українська література 5 клас

Українська література 5 клас
Самобутнім явищем середньовічної літератури є полемічні твори Івана Вишенського, Мелетія Смотрицького, Феофана Прокоповича та ін. Вершина давньої української літератури періоду бароко - творчість поета і філософа Григорія Сковороди (1722-1794). «Русский Сократ» подорожував по Україні і країнам Центральної Європи, щоб ближче пізнати людей. Наскрізний для філософії Григорія Сковороди була проблема щастя, яка мислилася їм через розкриття божественної суті людини, виявлення таланту, закладеної в неї Богом, що забезпечує роботу за покликанням. Слова філософа "Світ ловив мене, але не спіймав», які він заповів викарбувати на своїй могилі, стали ще одним свідченням відданості Григорія Сковороди духовному житті перед земними марнотою і марнотою
В кінці XVIII століття бурлескно-травестійна поема Івана Котляревського «Енеїда» знаменувала появу новітньої літературної української мови і початок сучасної української літератури. Цей твір увібрав у себе перлини українського гумору, відобразило яскравий народний побут. Гумористичний і сатиричний тон творів Котляревського був підхоплений іншими письменниками, передусім членами так званого харківського гуртка (Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка). До харківського гуртка належав також Григорій Квітка-Основ'яненко - основоположник української художньої прози, який перервав традицію використання української мови тільки в комічних жанрах.


Українська література 5 клас Коваленко 2018

XIX століття - це епоха становлення національної самосвідомості. Поетична збірка «Кобзар» Тараса Шевченка, який вийшов в 1840 році, на думку Юрія Луцького фактично став проголошенням літературної та інтелектуальної незалежності українців [3]. Творчість Тараса Шевченка визначила на десятиліття вперед подальший розвиток української літератури - не тільки поезії, а й прози і драматургії. Шевченкова поезія стала важливим етапом у розвитку української літературної мови. Шевченко продовжив процес його формування, розпочатий ще його попередниками (Котляревський, Квітка-Основ'яненко, поети-романтики та ін.), Здійснивши її синтез з живою народною мовою і збагативши образотворчі можливості українського художнього слова. Ім'я Тараса Шевченка стало символом української культури у світі.і

Автори: Коваленко Л. Т.
Видавництво: Освіта, Київ
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256

Українська література 5 клас Авраменко 2018
Автори: Авраменко О. М.
Видавництво: Грамота, Київ
Рік видання: 2018
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 256
С появлением на рубеже веков нового поколения авторов украинская литература испытывает влияния европейского модернизма. Наиболее ярко этот подход сказался на творчестве двух ведущих литературных деятелей этого периода — поэтессы Леси Украинки и прозаика Михаила Коцюбинского.