Географія 7 клас

Географія 7 клас
Географія (грец. Γεωγραφία - землеописание, від γῆ - земля і γράφω - пишу, описую): об'єднаний під назвою фізіографія комплекс наук, які вивчають географічну оболонку Землі. Основними об'єктами вивчення географічних наук є геосфери (біосфера, атмосфера, літосфера, гідросфера і грунтовий покрив) і геосистеми (ландшафти, природні зони, біогеоценози ...); звід знань про просторово-часових особливостях будь-якої території, об'єкта, явища або процесу (географія материків і океанів, географія України, географія тундри, географія поширення пташиного грипу, географія карстових процесів N-ської області).
з'ясування впливу зовнішньої природи на людину є переважною завданням історичної географії
Підручник Географія 7 клас Гільберг 2015
Об'єкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на ряд спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, що утворюють систему географічних наук. В її рамках виділяються природні (фізико-географічні) і громадські (соціально-економічні) географічні науки. Іноді окремо виділяють географічну картографію, як окрему географічну дисципліну.
Автори: Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б.
Видавництво: Грамота, Київ
Рік видання діє до: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 272

Підручники Географія 7 клас Пестушко 2015
Автори: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання діє до: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 280

Підручник Географія 7 клас Кобернік 2015
Автори: Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.
Видавництво: Грамота, Київ
Рік видання діє до: 2015
Кількість сторінок: 272
Мова навчання: Український

Підручник Географія 7 клас Довгань, Стадник (Укр.)
Автори: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 304

География 7 класс Довгань (Рус.)
Автори: Довгань Г. Д., Стадник О. Г.
Видавництво: Ранок, Харків
Рік видання діє до: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 304


Тести і домашні завдання з географії

geografi.jpg

Давня і сучасна наука

geo15.jpg geo31.png geo45.jpg geo61.jpg g35.jpg

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

 

Експедиція якого мандрівника показана на карті?Васко да Гами
Амеріго Веспуччі
Бартоломеу Діаша
Френсіса Дрейка
Фернана Магеллана
Христофора Колумба

Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

 

Визначте прилад, показаний на малюнку, і підберіть для нього опис.
Інструмент для вимірювання висот небесних світил над горизонтом або кутів між видимими предметами на березі для визначення місця розташування спостерігача

Фізичний прилад, призначений для визначення сторін горизонту і складається з намагніченої стрілки, завжди показує на північ

Прилад, що дозволяє визначити висоту світил над горизонтом


Географія - одна з найдавніших наук. Багато її основи були закладені в еллінську епоху. Узагальнив цей досвід видатний географ Клавдій Птолемей в I в н. е. Розквіт західної географічної традиції припадає на епоху Відродження, яка відзначається переосмисленням досягнень епохи пізнього еллінізму і значними досягненнями в картографії, які прийнято пов'язувати з ім'ям Герхарда Меркатора. Основи сучасної академічної географії в 1-й половині XIX століття заклали Олександр Гумбольдт і Карл Ріттер.