Підручник Географія 6 клас

Підручник Географія 6 клас
Географія (грец. Γεωγραφία - землеописание, від γῆ - земля і γράφω - пишу, описую): об'єднаний під назвою фізіографія комплекс наук, які вивчають географічну оболонку Землі. Основними об'єктами вивчення географічних наук є геосфери (біосфера, атмосфера, літосфера, гідросфера і грунтовий покрив) і геосистеми (ландшафти, природні зони, біогеоценози ...); звід знань про просторово-часових особливостях будь-якої території, об'єкта, явища або процесу (географія материків і океанів, географія України, географія тундри, географія поширення пташиного грипу, географія карстових процесів N-ської області).
Підручник Географія 6 клас В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова 2014
Об'єкт вивчення географії - закони і закономірності розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища та їх поєднань на різних рівнях. Складність об'єкта дослідження і широта предметної області зумовили диференціацію єдиної географії на ряд спеціалізованих (галузевих) наукових дисциплін, що утворюють систему географічних наук. В її рамках виділяються природні (фізико-географічні) і громадські (соціально-економічні) географічні науки. Іноді окремо виділяють географічну картографію, як окрему географічну дисципліну.

Автори: В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова.
Видавництво: Генеза, Київ
Рік видання: 2015
Мова навчання: Український
Кількість сторінок: 259

Географія вивчає об'єкти, процеси і явища, які існують на Землі.

  

Як сучасні географи вивчають Землю

Для вивчення природних об'єктів і явищ географи широко використовують різні прилади:

 
 

У самих різних куточках Землі по крупицях, крок за кроком, збирають інформацію у геологічних експедиціях, морські наукові суду, повітряні кулі метеостанцій.

 

геологічна експедиція

морське наукове судно

повітряна куля метеостанції

космічний супутник

 

Космічні супутники кожен день посилають на Землю величезна кількість різноманітної інформації, за допомогою якої створюються сучасні електронні карти, передбачаються природні явища.

Навіщо потрібна географія

Сьогодні географія дозволяє побачити світ у всьому його різноманітті. Географічна наука вчить нас: орієнтуватися в просторі;
прокладати свій маршрут по географічній карті;
берегти і захищати природу.
Головні завдання географії: знати, берегти і примножувати багатства нашої планети, щоб передати їх майбутнім поколінням.


Умова завдання:

X
Отримай за кожну правильну відповідь1 бал

Вибери вірне продовження речення.  
Як називається показаний на малюнку прилад, який використовується при географічних дослідженнях?    

Електронний далекомір
Радар
навігатор
глибиномір


Тести і домашні завдання з географії

geografi.jpg geo15.jpg q54.png geo45.jpg geo61.jpg